Su Temini ve Arıtma

Su gezegenimizde var olan diğer hammaddelerin tersine, sınırsız bir kaynaktır: doğa suyun akışını sürekli kılmıştır. Deniz ve okyanusların oluşturduğu devasa su deposu, yeryüzünün yaklaşık yüzde 72'sini kaplar. Buharlaşarak atmosfere çıkan su, yoğunlaşır ve yağış olarak yeniden yeryüzüne döner, böylece su kaynakları, ırmaklar, göller ve denizler beslenir. Yağışla yeryüzüne inen suyun büyük bölümü yeniden buharlaşır; geriye kalanı akarak yeraltına sızar ve yeraltı su kaynaklarını oluşturur. Bu olguya suyun çevrimi denir.

Su kaynaklarının yeryüzündeki doğal dağılımında dengesizlikler görülür. Suyu, ihtiyacımız olan heryerde, her zaman bulamayız. Kuraklıklar ve taşkınlar, suyun sağlanmasında genellikle önceden hesaplanamayan dengesizliklere yol açar. Aynca, hem tarımın, hem sanayinin hem de insanın kullanabileceği suyu bulmak hemen de imkânsızdır. Dogal su kaynakları genellikle mineral tuzlar, organik maddeler ve mikroorganizmalar içerir. Bu maddelerin çoğu, insan için zararlı değildir, hatta az miktarda bulunmaları şartıyla kimi zaman yararlıdır; ama genelde, doğadaki birçok su kaynağının kirlenmiş olduğu göz önünde bulundurularak, kullanılacak suyun bir on işlemden geçirilmesi gerekir. Dolayısıyla, su sağlayan her şebekede arıtma istasyonlarının bulunması zorunludur.

Su, yeryüzünde bol miktarda bulunmakla birlikte, ender rastlanan bir zenginliktir. Bu durum kurak bölgeler için olduğu kadar, ılıman kuşaklar için de geçerlidir. Yapılan hesaplamalara göre, her insan içmek için ve günlük yaşam ihtiyaçları (beslenme, yıkanma, temizlik gibi) için günde 60 ila 100 litre arasmda su tüketir. Su, tarım için vazgeçilmez ihtiyaçtır. Yeryüzündeki sulanan tarım alanları 230 milyon hektar olarak hesaplanmaktadır. Sanayi kuruluşları da büyük miktarlarda su tüketir. Nüfus artışı, kentlerdeki nüfusun aşırı yoğunlaşması ve sanayide gerçekleşen gelişmeler de su ihtiyacının giderek artmasına yol açmıştır. Artan su ihtiyacını karşılamak için, yeni su sağlama tesislerinin, arıtma ve işleme istasyonlarının yapımına gidildiği gibi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi, yeni su kaynakları bulmak üzere de çalışmalar yapılmaktadır.