Matlab

Matlab programı önceleri sinyal işlem mühendisleri ve numerik analizle ilgilenen profesyonel şahıslar tarafından kullanılmaktaydı. ilk zamanlar oldukça pahalı olan bu programı sadece profesyonel kuruluşlar alabilmekteydi. Matlab çok kısa bir zamanda matematik ve bilhassa mühendislik işlemlerinde çok güçlü oluşunu kabul ettinniştir. Son zamanlarda fiyatında da düşüş gösteren Matlab'ı bugün çok sayıda Üniversiteler, araştınna merkezleri, ve matematikle ilgilenen birçok kuruluş kullanmaktadır. Halen Matlab'ın öğrenci versiyonlan da bulunmaktadır. Fiyatı çok daha düşük olan ve bilhassa matematik ve mühendislik öğrencileri için hazırlanmış olan öğrenci versiyonlan bazı kısıntılan dışında esas Matlab'ın yapabileceği hemen herşeyi yapabilmektedirler.

Matlab'ın popüler olmasının esas sebebi çok güvenilir olması ve kullanımının oldukça kolay oluşudur. Örneğin, Matlab, Sx5 bilinmeyenli bir lineer denklemi birkaç saniye içerisinde çözebilmektedir. Matlab'ın diğer önemli özelliği de 20 den fazla "toolbox" unun bulunmasıdır. Bu toolbox'lar özel alanlar için geliştirilmiş ve Matlab'a ilave edilebilen programlar halindedirler. Örneğin, kontrol mühendisliği için "Control Systems Toolbox" bulunmaktadır. Ayni şekilde, sayısal sinyal işlemi için "Digital Signal Processing Toolbox" bulunmaktadır.

Matlab, Microsoft Windows ve Macintosh bilgisayarlan için geliştirilmiştir. Her iki ortamda da yazılan Matlab programlan birbirleri ile uyumludurlar.

Doçent Dr. Doğan İbrahim